Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Proves Idiomes A2


Proves Homologades d’Obtenció del Títol de Nivell Bàsic A2 de Llengües: Francès i Anglès

Sol·licitud i plaç d’admissió:

L’alumnat interessat presentara la sol·licitud de participació en la prova homologada en la secretaria del centre on està matriculat.

DEL 19 AL 29 DE NOVEMBRE de 2019.

Data de la Prova

ANGLES:

  • 30 i 31 de gener de 2020.

FRANCÈS

  • 27 i 28 de gener de 2020.

Requisits:

Tot alumne que tinga, al menys, 16 anys complits o els complesca en l’any natural de realització de la prova.

Estructura

S’ajustarà al nivell A2 del Consell d’Europa

La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Documents informatius

FRANCÈS

ANGLÊS

Més Informació

Guia del Candidat

 

 

 

 


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil