Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Proves Idiomes A2


Proves Homologades d’Obtenció del Títol de Nivell Bàsic A2 de Llengües: Francès i Anglès

Sol·licitud i plaç d’admissió:

L’alumnat interessat presentara la sol·licitud de participació en la prova homologada en la secretaria del centre on està matriculat.

DEL 27 DE NOVEMBRE AL 4 DE DESEMBRE DE 2019.

Data de la Prova

ANGLES:

  • 31 de Gener i 1 de Febrer de 2019.

FRANCÈS

  • 28 i 29 de Gener de 2019.

Requisits:

Tot alumne que tinga, al menys, 16 anys complits o els complesca en l’any natural de realització de la prova (2017)

Estructura

S’ajustarà al nivell A2 del Consell d’Europa

La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Documents informatius

FRANCÈS

ANGLÊS

Més Informació

Guia del Candidat

Models de Exàmens

 

 

 


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil