Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS. 2018/2019


PROVA D’ACCÉS A GRAU MIG 2018/2019.

 • MATRICULA: del 23 d’abril al 10 de maig. IMPORTANT: El Centre tanca del 18 d’abril al 2 de maig, els dos inclosos.
 • REQUISITS: tindre, com a mínim, 17 anys o tindre’ls en l’any de la convocatòria.
 • DOCUMENTACIÓ:
 • NORMATIVA: Resolució del 28 de febrer de 2019. Direcció General de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial.
 • LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS.
  • Reclamacions: del 21 al 22 de maig. A la Secretaria del Centre.
 • LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS.
 • QUALIFICACIONS PROVISIONALS.

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR 2018/2019.

 • MATRICULA: del 23 d’abril al 10 de maig. IMPORTANT: El Centre tanca del 18 d’abril al 2 de maig, els dos inclosos.
 • REQUISITS: tindre, com a mínim, 19 anys o tindre’ls en l’any de la convocatòria.
 • DOCUMENTACIÓ:
 • NORMATIVA: Resolució del 28 de febrer de 2019. Direcció General de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial.
 • LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS.
  • Reclamacions: del 21 al 22 de maig. A la Secretaria del Centre.
 • LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS.
 • QUALIFICACIONS PROVISIONALS.

IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil