Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Projecte TAULETES DIGITALS


Llibres Digitals

Material auxiliar en AULA PLANETA

Ací tenim diversos tutorials.

Configuració inicial básica de les tauletes:

  • Obtindre MAC i Número de Série de la tauleta.

Hem d’entrar en AJUSTES, buscar ACERCA DEL DISPOSITIVO, (podem aprofitar per possar-li nom a la tauleta), i després en ESTADO.

AjustesEstado


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil