Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Lluita biològica a l’IES La CreuetaLluita biològica a l’IES La Creueta

A l’IES La Creueta, s’han trobat vàries bosses de l’insecte de la Processionària del pi. Donat que les orugues d’aquest insecte són urticants, els alumnes del cicle de grau mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, es posaren a pensar quin mètode podrien aplicar contra aquesta plaga.

En l’assignatura de Principis de Sanitat Vegetal s’ha estudiat el cicle d’aquest insecte:

La processionària del pi, Thaumatopoea pytiocampa, és una polilla, és a dir, una papallona amb hàbits nocturns, la qual es reprodueix durant els mesos de maig i juny. Una vegada els ous han eclosionat, les larves comencen a alimentar-se de les acícules del pi, desde juliol fins a gener. És, en aquesta última fase, quan les orugues són urticants, constituint un problema per a la salut pública.

A partir del mes de novembre-desembre, les bosses creades per les larves, per a protegir-se del fred i dels depredadors, comencen a ser visibles.

Durant els mesos de febrer a abril, les larves baixen de l’arbre buscant una terra tova per a poder soterrar-se i pupar, per a convertir-se en adult.

Sabent tot açò, els alumnes decidiren aplicar un tractament que capturara a les larves quan estan baixant del pi, respectant el medi ambient, és a dir, un tractament biològic.

Primerament, van tallar totes les bosses que estaven al seu abast amb una pèrtiga. Després, col.locaren en els arbres que encara tenien Processionària, una trampa-collar al voltant del tronc del pi. Quan les orugues baixen de la copa a terra per a pupar, es queden atrapades i no poden convertir-se en adult,trencant així, el seu cicle. Al mateix temps, els alumnes de 1r del Cicle, han passat per tots els grups de l’institut, informant-los sobre el cicle biològic d’aquest insecte i les precaucions que han de prendre quan es troben amb una oruga al pati.

Per una altra banda, els alumnes de Tecnologia estan construint caixes niu, que es col·locaran als voltants de l’institut per a afavorir l’aparició d’ocells i rats-penats, depredadors d’aquesta plaga.

Amb totes aquestes actuacions, s’evita que aquesta plaga s’expandisca sense danyar el medi ambient, complint així, el compromís del Departament d’Agrària, d’actuar d’una manera sostenible.


A little more about secretaria...


Comments are closed.

IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil