Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL, UNA EIXIDA AMB FUTUR. XARRADA AMB LES FAMÍLIES.El pròxim 13 de febrer, a les 19:30 h, a la Casa de la Cultura, realitzarem una xarrada amb les famílies per tal de donar a conèixer la formació professional.

La xarrada correrà càrrec d’ACTAIO.

L’objectiu és que la família conega la realitat de les demandes de professionals qualificats al mercat laboral d’Ibi i la Foia de Castalla, relacionant-lo amb la Formació Professional, i que puguen col·laborar amb l’orientació professional dels seus fills i filles.

Tot i que l’activitat és més adient per als alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat, la xarrada està oberta a tota la Comunitat Educativa.

-o-

El próximo 13 de febrero, a las 19:30 h, en la Casa de la Cultura, realizaremos una charla con las familias para dar a conocer la formación profesional.

La charla correrá cargo de ACTAIO.

El objetivo es que la familia conozca la realidad de las demandas de profesionales calificados al mercado laboral de Ibi y la Hoya de Castalla, relacionándolo con la Formación Profesional, y que puedan colaborar con la orientación profesional de sus hijos e hijas.

A pesar de que la actividad es más adecuada para los alumnos de 4.º de ESO y Bachillerato, la charla está abierta en toda la Comunidad Educativa.


A little more about secretaria...


Comments are closed.

IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil