Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

INFORMACIÓ BANC DE LLIBRES CURS 2017-2018INFORMACIÓ BANC DE LLIBRES CURS 2017-2018

S’INFORMA QUE DURANT ELS DIES DE MATRÍCULA TOTES LES FAMÍLIES DE l’ALUMNAT MATRICULAT DURANT EL CURS 2016-2017 DE 1ºESO FINS A  4º ESO, HAURAN D’OMPLIR  DE FORMA OBLIGATÒRIA  EL FORMULARI D’ENTREGA DEL PAQUET DE LLIBRES PER A CONTINUAR PARTICIPANT EN DIT PROGRAMA PER AL CURS 2017-2018 (TINDRE EN COMPTE QUE ENCARA QUE ES TRACTE DE LLIBRES DIGITALS DE CADUCITAT ANUAL ÉS NECESSARI OMPLIR EL DIT FORMULARI O SI ÉS EL CAS MARCAR LA CASELLA DE  LA RENÚNCIA) .

Observació: Al no tractar-se de llibres físics sinó, de llibres digitals amb caducitat d’un curs escolar, evidentment no es deixarà cap bossa amb llibres com en un altre centres, però  s’entregarà el dit  formulari  d’ENTREGA DE LLIBRES que facilitarem el dia de les matrícules, perquè quede constància que s’han utilitzat i les famílies puguen, si és el cas, RENUNCIAR  a continuar pertanyent al BANC DE LLIBRES.


A little more about secretaria...


Comments are closed.

IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil