Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Contenidos mínimos y criterios de calificación


ESO Y BACHILLERATO


CICLOS FORMATIVOS

FAMILIA PROF. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.

  • T.G.M. EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS AL MEDI NATURAL (TECAF).
  • T.G.S. ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (TAFAD).

FAMILIA PROF. AGRARIA

  • T.G.M. EN APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL (TACMN).

DEPARTAMENTO DE FOL I AGE.


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil