Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Continguts mínims i criteris de qualificació


ESO I BATXILLERAT


CICLES FORMATIUS

FAMILIA PROF. ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA.

  • T.G.M. EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS AL MEDI NATURAL (TECAF).
  • T.G.S. ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (TAFAD).
  • T.G.S. ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA (TEAS).

FAMILIA PROF. AGRARIA

  • F.P.B. JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS
  • T.G.M. EN APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL (TACMN).

DEPARTAMENT DE FOL I AGE.


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil