Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. AMPA. IES LA CREUETAASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. AMPA. IES LA CREUETA
 Dia: 22 de novembre de 2018.  Hora: 19:00 – 19:30 hores.  Lloc: Saló d’actes de l’Institut 
Es convoca a l’Assemblea General de l’AMPA en el dia i hora indicats, amb el següent Ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior. 

2.- Aprovació del balanç económic del curs 2017-2018 i del pressupost econòmic del curs 2018-2019. 

3.- Donar compte de la memòria de les activitats realitzades en el curs 2017-2018 i aprovar la programació anual d’activitats de l’AMPA per al curs 2018-2019. 

4.- Nous colaboradors del AMPA.. 

5.- Precs i preguntes. Repartició tarjeta Family Card. 


A little more about secretaria...


Comments are closed.

IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil