Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

ADMISSIÓ. FORMACIÓ PROFESSIONAL 2019/2020.


FORMACIÓ PROFESSIONAL 2019-2020.

 • PUBLICACIÓ VACANTS: 16 de maig de 2019.
 • SOL·LICITUDS: del 16 al 29 de maig de 2019.
 • LLISTATS PROVISIONALS: 9 de juliol de 2019.
 • RECLAMACIONS:  del 9 a l’11 de juliol de 2019. Es presentarán per escrit i no més per errades administratives.
  • http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativo
 • LLISTATS DEFINITUS:

  FAM. PROF. AF i ESPORTIVA.

  GRAU MITJÀ TECAF

  ADMESOS

  NO ADMESOS

  FAM. PROF. AF i ESPORTIVA.

  GRAU SUPERIOR TEAS

  ADMESOS

  NO ADMESOS

  FAM. PROF. AGRARIA

  GRAU MITJÀ “FORESTAL”

  ADMESOS

  NO ADMESOS

 • LLIURAMENT REQUISIT ACADÈMIC:
  • Convocatòria JUNY. Del 20 al 28 de juny de 2019.
  • Convocatòria EXTRAORDINÀRIA. Fins al 5 de juliol de 2019.
  • MATRICULACIÓ: del 17 al 30 de juliol de 2019.
  • MATRICULACIÓ per renúncia o vacants:
   • Fase 1. ASPIRANTS EN LLISTA D’ESPERA.

ACTE ÚNIC D’ADJUDICACIÓ. CICLES AMB LLISTA D’ESPERA.

Dirigit a: Alumnat no admès que va triar A L’IES LA CREUETA com a primera opció.

 • GRAU MITJÀ (TECAF):
  • Dia: 5 de setembre. Hora: 12h. Lloc: B3. En cas de no assitència es perd el torn.
 • GRAU SUPERIOR (TAFAD): 6 de setembre.
  • Dia: 6 de setembre. Hora: 12h. Lloc: B3. En cas de no assitència es perd el torn.

Procediment d’acte d’adjudicació.

Documentació que cal aportar.

ACTE ÚNIC D’ADJUDICACIÓ. CICLES SENSE LLISTA D’ESPERA

FASE 1.

Dirigit a: Accés a aquestes places vacants: podran accedir totes les persones interessades que hagen participat en el procediment d’admissió́ a qualsevol cicle, sempre que complisquen els requisits d’accés. Encara que no haja sol·licitat plaça en aquest centre en cap de les seues opcions.

 • GRAU MITJÀ. CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL (TCAF)
  • DAVANT LA SUSPENSIÓ DE CLASSES, L’ACTE ES REALITZARÁ EL DILLUNS 16. HORA: 9:30.  LLOC: SALA D’ACTES.
 • GRAU MITJÀ. APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL
  • DAVANT LA SUSPENSIÓ DE CLASSES, L’ACTE ES REALITZARÁ EL DILLUNS 16. HORA: 9:45. LLOC: SALA D’ACTES.

Prioritat en l’adjudicació de vacants: Es prioritzarà per la nota mitjana de l’expedient acadèmic o prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d’empat es dirimiran per l’ordre alfabètic dels cognoms i el nom de les persones sol·licitants, segons s’indica en l’apartat 1.4 de l’article 7 de l’Ordre 18/2016.

Documentació que cal dur:

 • DNI de l’aspirant.
 • Còpia segellada de la seua sol·licitud d’admissió que justifique la seua participació en el procés d’admissió, documentació acreditativa de la seua identitat i edat, juntament amb la documentació acreditativa (certificat original o fotocòpia compulsada) del requisit acadèmic presentat en la sol·licitud d’admissió, en la qual aparega la nota mitjana.

FASE 2. DIA: dilluns 23. Hora: 9:30. Lloc: Sala d’actes.

Dirigit a: persones interesades que, complint els requisits de matrícula, no hagen participat en el procediment d’admissió a cicles.

Places:  Grau mitjà d’aprofitament i conservació del medi natural. Vacants: 5.

Procediment: es farà crida a les persones apuntades a la llista d’espera oberta des del dia 2 de setembre a aquest centre. Una vegada començat l’acte s’aniràn adjudicant les places per ordre de llista fins a concloure el nombre de vacants (5) ó la llista d’espera (en cas de no presentats).

Matricula: una vegada assignada la plaça la persona deu formalitzar la matrícula el mateix dia. En cas de no fer-ho, perdrà la plaça.

ADMISSIÓ TELEMÀTICA (s’obri a l’inici del periode de sol·licituds).

Més informació

ATENCIÓ:

 1. Al fer la sol.licitud telemàtica cal CONFIRMAR-LA… l’esborrany NO ES VÀLID.

 2. Sí, s’obté plaça però NO es realitza la matrícula en el període establert… ES PERD LA PLAÇA.


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil