Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Proves d’Accés


CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS CICLES FORMATIUS 2017

ADMESOS DEFINITIUS GRAU MITJÀ

ADMESOS DEFINITIUS GRAU SUPERIOR

 

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

Regulació de les proves d’accés:

ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.

INSCRIPCIÓ: DEL 17 AL 31 DE MAIG DE 2017

DATA D’EXAMEN GRAU MITJÀ: 19 DE JUNY DE 2017

DATA D’EXAMEN GRAU SUPERIOR: 20 DE JUNY DE 2017

Calendari. Atenció: Termini inscripció des del 17 de maig al 31 de maig de 2017.

Instàncies.

Taxes.

Horari dels examens.

Orientacións Grau Mitjà.

Orientacions Grau Superior.

Exemples d’examens.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. Fotocopia del DNI/NIE en un foli sencer sense retallar
2. Sol·licitud d’inscripció
3. Declaració responsable
4. Sol·licitud d’exempció , quan siga necessària
5. Justificant d’haver pagat la taxa corresponent:

 


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil