Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Beques


BEQUES MEC

Termini de presentació

Del 11 d’agost de 2017 al 3 d’octubre de 2017, inclusivament, per als estudiants no universitaris.

Objecte del tràmit

La convocatòria de beques de caràcter general per a l’alumnat que, en el curs acadèmic 2015-2016 curse algun dels estudis amb validesa en tot el territori nacional que s’indiquen en l’apartat de sol·licitants.

Interessats/Sol·licitants

Ensenyances postobligatòries i superiors no universitàries del sistema educatiu espanyol i amb validesa en tot el territori nacional:
a) Primer i segon cursos de Batxillerat.
b) Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior.
Altres

Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran per VIA TELEMÀTICA mitjançant els següents enllaços:

BATXILLERAT: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

CICLES: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

 

 

BEQUES AJUNTAMENT D’ONIL

Termini i lloc de presentació de sol·licituds: fins al 4 de desembre de 2015, en el Registre General d’Entrada del M.I. Ajuntament d’Onil

-Dirigit a: És objecte de la present convocatòria concedir ajudes per a l’adquisició de llibres de text, llocències digitals i elements anàlegs amb la mateixa finalitat per a l’alumnat que cursa educació PRIMÀRIA, INFANTIL, SECUNDÀRIA I BATXILLER en els Centres Escolars d’Onil, així com promoure els estudis UNIVERSITARIS I POSTOBLIGATORIS, per mitjà de la concessió de beques en règim de concurrència competitiva.

BASES CONVOCATÒRIA 2015-2016

SOL·LICITUD SECUNDÀRIA 2015-2016

SOL·LICITUD BATXILLER 2015-2016

SOL·LICITUD ESTUDIS UNIVERSITARIS 2015-2016

SOL·LICITUD ALTRES ESTUDIS 2015-2016

– Més informació:

http://www.onil.es/ca/noticies/educacio/1176-ajudes-llibres-de-text-2015-2016

 


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil