Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR


En aquesta pàgina anirem publicant els aspectes més destacats de les eleccions al consell escolar.

No es publicaran els censos per Llei de protecció de dades. Seguint la normativa, aquests i totes les actes seran publicades al tauler d’anuncis de l’institut.

JUNTA ELECTORAL

  • CENS ELECTORAL. Publicat el cens electoral per a les eleccions al consell escolar. Lloc: Tauler d’anuncis de secretaria.
  • CANDIDATURES. Els i les interessades poden presentar les seues candidatures per sector abans del 7 de novembre a les 11h. Lloc: secretaria del centre.
    • RELACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS. Publicada la relació provisional de candidats. Lloc: tauler d’anuncis de secretaria. Reclamacions: 8 i 9 de novembre.
    • LLISTAT DE CANDIDATS. Publicat el llistat definitiu de candidats. Lloc: tauler d’anuncis de secretaria.
  • VOT NO PRESENCIAL.
    • SECTOR FAMÍLIES. Per a exercir el dret a vot recorde que pot fer-ho de forma NO presencial. Trobarà tota la informació al següent enllaç

IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil