Pàgina web optimitzada per als navegadors Firefox i Chrome

Informació General


CURS 2017-2018

Per afiliar-se a l’AMPA pot fer un ingrés al següent compte indicant en el concepte el nom de l’alumne.

DADES BANCÀRIES: ES81 3058 2534 6227 2000 0094

AFILIACIÓ A L’AMPA:

QUOTA: 10 €

LLOGUER DE TAQUILLA:

SOCIS AMPA: 10 €

NO SOCIS AMPA: 25 €

 

Per atendre qualsevol incidència amb les TAQUILLES, llogar-ne, pagar la quota o qualsevol altre dubte, els membres de l’AMPA atendran als pares i mares en els següents mitjans:

E-MAIL:  ampa@ieslacreueta.es

TELÈFON: 640100969

facebook: https://www.facebook.com/ampaiescreuetaonil

 


IES La Creueta. Avgda. Constitució, s/n. 03430. Onil